Рус Укр
ГоловнаЗаконопроектиКіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
Новини ЖКГ
09 Травня 2024 p.
02 Травня 2024 p.
28 Березня 2024 p.
21 Березня 2024 p.
15 Березня 2024 p.
26 Лютого 2024 p.
08 Лютого 2024 p.
31 Січня 2024 p.
29 Січня 2024 p.
Опитування всі опитування
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ ВАМ ВЧАСНО СПЛАЧУВАТИ РАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ ЖКГ?
Занадто високі тарифи
Регулярне підвищення квартирної плати
Низька якість послуг або їх повна відсутність
Не дотримання виконавцями термінів з вивезення сміття
Бездіяльність ЖЕКу
Нічого, я завжди вчасно сплачую
Я не вважаю за потрібне платити за комунальні послуги

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Статус Протоколу див. ( 995_d18 ) ( Кіотський протокол ратифіковано Законом N 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004 ) { Поправку до Протоколу додатково див. у Рішенні ( 995_h96 ) від 17.11.2006 }

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
                          

                Статус Протоколу див. ( 995_d18 )

            ( Кіотський протокол ратифіковано Законом
              N 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004 )

  { Поправку до Протоколу додатково див. у Рішенні ( 995_h96 )
       від 17.11.2006 }
 

                                                Офіційний переклад

     Сторони цього Протоколу,  будучи Сторонами  Рамкової  конвенції  Організації Об'єднаних
Націй про зміну клімату ( 995_044 ), далі - "Конвенція",
     з метою  досягнення  кінцевої мети Конвенції ( 995_044 ),  як
вона викладена у її статті 2,
     посилаючись на положення Конвенції ( 995_044 ),
     керуючись статтею 3 Конвенції ( 995_044 ),
     відповідно до  Берлінського  мандату,  прийнятого  в  рішенні
I/CP.1 Конференції Сторін Конвенції  (  995_044  )  на  її  першій
сесії,  домовились про таке:

                             Стаття 1

     Для цілей  цього  Протоколу використовуються визначення,  які
містяться у статті 1 Конвенції ( 995_044 ). Крім цього:
     1. "Конференція   Сторін"  означає  Конференцію  Сторін  цієї
Конвенції ( 995_044 ).
     2. "Конвенція"    означає   Рамкову   конвенцію   Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату,  прийняту в Нью-Йорку 9 травня
1992 року ( 995_044 ).
     3. "Міжурядова  група  експертів  з  питань  зміни   клімату"
означає   Міжурядову  групу  експертів  з  питань  зміни  клімату,
засновану  спільно  Всесвітньою  метеорологічною  організацією  та
Програмою  Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища
в 1998 році.
     4. "Монреальський протокол"  означає  Монреальський  протокол
про речовини,  які руйнують озоновий шар,  прийнятий у Монреалі 16
вересня 1987 року ( 995_215 ),  з внесеними до  нього  змінами  та
доповненнями.
     5. "Сторони,  які присутні та беруть  участь  у  голосуванні"
означають Сторони, які присутні та голосують "за" або "проти".
     6. "Сторона" означає, якщо контекст не визначає інше, Сторону
цього Протоколу.
     7. "Сторона,  зазначена у Додатку  I"  означає  Сторону,  яка
зазначена у  Додатку  I  до цієї Конвенції ( 995_044 ) з можливими
змінами та доповненнями,  або  Сторону,  яка  надала  повідомлення
згідно з пунктом 2 g) статті 4 Конвенції.

                             Стаття 2

     1. Кожна  зі  Сторін,  зазначених у Додатку I,  при виконанні
своїх визначених зобов'язань щодо кількісних обмежень і  скорочень
викидів відповідно до статті 3, з метою сприяння сталому розвитку:
     a) здійснює та/або продовжує розробляти відповідно  до  своїх
національних умов такі політику та заходи, як:
        i) підвищення   ефективності   використання   енергії    у
відповідних секторах національної економіки;
        ii) охорона   та   поліпшення    якості    поглиначів    і
накопичувачів  парникових  газів,  що не регулюються Монреальським
протоколом (  995_215  ),  з  урахуванням  своїх  зобов'язань   за
відповідними   міжнародними  природоохоронними  угодами;  сприяння
поширенню  раціональних  методів  ведення  лісового  господарства,
лісонасадження та лісооновлення на стабільній основі;
        iii) заохочення  форм  сталого  та  раціонального  ведення
сільського  господарства у контексті урахування особливостей зміни
клімату;
        iv) проведення  досліджень,  розробка,  сприяння  широкому
використанню та впровадженню нових і відновлюваних видів  енергії,
технологій  поглинання  двоокису  вуглецю  та  передових  сучасних
екологічно безпечних технологій;
        v) поступове     скорочення    або    усунення    ринкових
диспропорцій, фіскальних стимулів, звільнення від податків та мита
і субсидій,  що  суперечать  цілям  Конвенції ( 995_044 ),  в усіх
галузях,  які є джерелами викидів парникових газів, і застосування
ринкових механізмів;
        vi) заохочення належних реформ  у  відповідних  галузях  з
метою  сприяння  реалізації  політики  та  заходів  обмеження  або
скорочення  викидів   парникових   газів,   які   не   регулюються
Монреальським протоколом ( 995_215 );
        vii) заходи  з   обмеження   та/або   скорочення   викидів
парникових газів,  які   не  регулюються  Монреальським протоколом
( 995_215 ), у транспортній галузі;
        viii) обмеження  та/або  скорочення  викидів метану шляхом
рекуперації та його повторного використання  у  процесі  видалення
відходів,  а  також  у  виробництві,  транспортуванні та розподілі
енергії;
     b) співробітничає   з   іншими   такими   Сторонами  з  метою
підвищення індивідуальної та сукупної ефективності їхньої політики
та  заходів,  які вживаються згідно з цією статтею,  відповідно до
пункту 2 e) i) статті 4  Конвенції  (  995_044  ).  З  цією  метою
Сторони здійснюють заходи для обміну своїм досвідом та інформацією
щодо  таких  заходів  і  політики,  включаючи   розробку   методик
підвищення   їхньої   сумісності,   прозорості   та  ефективності.
Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй
першій  сесії  або  згодом,  як  тільки це буде практично можливо,
розгляне шляхи сприяння такому співробітництву з урахуванням всієї
відповідної інформації.
     2. Сторони,  зазначені  у  Додатку I,  прагнуть обмеження або
скорочення  викидів   парникових   газів,   які   не   регулюються
Монреальським протоколом ( 995_215 ) та є результатом використання
авіаційного  пального  та  мазуту  під  час  повітряних і морських
перевезень,  діючи   відповідно   через   Міжнародну   організацію
цивільної авіації та Міжнародну морську організацію.
     3. Сторони,  зазначені  у  Додатку  I,  прагнуть  здійснювати
політику і вживати заходів відповідно до цієї статті таким  чином,
щоб  звести  до  мінімуму  несприятливі  наслідки,  у  тому  числі
несприятливі  наслідки  зміни  клімату,   впливу   на   міжнародну
торгівлю, а також соціальні, екологічні та економічні наслідки для
інших  Сторін,  особливо  для   Сторін,   які   є   країнами,   що
розвиваються,  і  зокрема  для  тих,  що зазначені у пунктах 8 і 9
статті 4 Конвенції ( 995_044 ),  з урахуванням статті 3 Конвенції.
Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін  цього  Протоколу,  може
також вживати надалі інших заходів, які можуть бути необхідними, з
метою сприяння виконанню положень цього пункту.
     4. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
якщо   вона,   з  урахуванням  особливостей  національних  умов  і
потенціальних   наслідків,   прийме   рішення   про    доцільність
координації  будь-яких заходів і політики,  передбачених пунктом 1
a) вище,  розглядає шляхи та засоби налагодження координації таких
заходів і політики.

                             Стаття 3

     1. Сторони,   зазначені   у   Додатку  I,  окремо  або  разом
забезпечують умови для того,  щоб їхні сукупні антропогенні викиди
парникових газів,  перелічених у Додатку A, в еквіваленті двоокису
вуглецю  не   перевищували   встановлених   для   них   кількісних
показників,   визначених   з   урахуванням  встановлених  для  них
зобов'язань  з  кількісного  обмеження  та   скорочення   викидів,
визначених  у Додатку B,  і відповідно до положень цієї статті,  з
метою скорочення їхніх сукупних викидів таких газів  принаймні  на
п'ять відсотків порівняно з базовим рівнем 1990 року за період дії
зобов'язань з 2008 по 2012 роки.
     2. Кожна  зі  Сторін,  зазначених  у Додатку I,  до 2005 року
повинна досягти суттєвого прогресу у виконанні  своїх  зобов'язань
за цим Протоколом.
     3. Для виконання кожною Стороною,  зазначеною  у  Додатку  I,
зобов'язань   за  цією  статтею  використовуються  чисті  зміни  у
кількості викидів із джерел  і  абсорбції  поглиначами  парникових
газів,  які  є  прямим  результатом діяльності людини у сфері змін
землекористування і  в  лісовому  господарстві,  яка  обмежується,
починаючи   з   1990   року,  лісонасадженням,  лісооновленням  та
збезлісенням, які розглядаються як такі, що можуть бути перевірені
за  змінами  накопичення  вуглецю у кожний період дії зобов'язань.
Доповіді та звіти про пов'язані з цими видами діяльності викиди  з
джерел  і  абсорбції  поглиначами  парникових  газів  надаються  у
прозорому вигляді,  що можуть  бути  перевірені,  і  розглядаються
згідно зі статтями 7 і 8.
     4. До першої сесії Конференції Сторін,  яка є нарадою  Сторін
цього Протоколу,  кожна Сторона,  зазначена у Додатку I,  надає на
розгляд Допоміжного органу з наукових і технологічних консультацій
дані для визначення її рівня накопичення вуглецю у 1990 році і для
проведення оцінки змін у її накопиченні вуглецю у наступних роках.
Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй
першій сесії або згодом,  як тільки  це  буде  практично  можливо,
приймає  рішення  щодо умов,  правил і керівних принципів стосовно
того, яким чином і які інші види людської діяльності, пов'язані зі
зміною  викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів
у категоріях сільськогосподарських угідь, змін у землекористуванні
та  лісовому  господарстві,  додаються  до  кількісних показників,
визначених для Сторін,  зазначених у Додатку I,  або  віднімаються
від  них  з  урахуванням  невизначеностей,  прозорості  доповідей,
можливості їхньої  перевірки,  методологічної  роботи  Міжурядової
групи експертів з питань зміни клімату, рекомендацій, що надаються
Допоміжним органом з наукових і технологічних консультацій  згідно
зі   статтею   5,   і  рішень  Конференції  Сторін.  Таке  рішення
застосовується  протягом  другого  та   наступних   періодів   дії
зобов'язань.   Сторона  може  вирішувати,  чи  застосовувати  таке
рішення про ці додаткові види людської діяльності  протягом  свого
першого періоду дії зобов'язань за умови,  що такі види діяльності
мали місце,  починаючи з 1990 року.
     5. Сторони, які зазначені у Додатку I і знаходяться у процесі
переходу до ринкової економіки,  для яких базовий рік  або  період
був установлений згідно з рішенням 9/СР.2 другої сесії Конференції
Сторін Конвенції  ( 995_044 ),  використовують цей базовий рік або
період для виконання своїх зобов'язань за цією  статтею.  Будь-яка
інша  Сторона,  яка  зазначена у Додатку I,  знаходиться у процесі
переходу до ринкової економіки і  ще  не  представила  своє  перше
офіційне  національне повідомлення згідно зі статтею 12 Конвенції,
може також повідомити Конференцію Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін
цього  Протоколу,  про  те,  що для виконання своїх зобов'язань за
цією статтею вона має намір використовувати  як  базовий  рік  або
період не 1990-й,  а будь-який інший рік. Рішення про прийнятність
такого повідомлення виноситься Конференцією Сторін,  яка є нарадою
Сторін цього Протоколу.
     6. З урахуванням пункту 6 статті  4  Конвенції  (  995_044  )
Сторонам,  зазначеним  у  Додатку  I,  які  знаходяться  у процесі
переходу до  ринкової  економіки,  у  ході  виконання  ними  своїх
зобов'язань  за  цим  Протоколом,  крім передбачених цією статтею,
Конференція  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін   цього   Протоколу,
надаватиме певний ступінь гнучкості.
     7. Протягом  першого  періоду дії визначених зобов'язань щодо
кількісних обмежень і скорочення викидів з 2008 по 2012  роки  для
кожної  Сторони,  зазначеної у Додатку I,  встановлений кількісний
показник дорівнює зафіксованій для неї  у  Додатку  B  відсотковій
частці  її чистих сукупних антропогенних викидів парникових газів,
перелічених у Додатку A,  в еквіваленті двоокису вуглецю  за  1990
рік  або за базовий рік або період,  визначений згідно з пунктом 5
вище,  помноженій на коефіцієнт п'ять.  Ті  Сторони,  зазначені  у
Додатку   I,   для  яких  зміни  у  землекористуванні  й  лісовому
господарстві у 1990 році були чистими джерелами викидів парникових
газів,  для  розрахунку  визначених  для них кількісних показників
включають до своїх викидів за базовий 1990 рік або базовий  період
сукупні  антропогенні  викиди  в  еквіваленті  двоокису вуглецю за
винятком абсорбції викидів поглиначами за 1990  рік  в  результаті
зміни землекористування.
     8. Кожна Сторона,  зазначена у Додатку  I,  для  розрахунків,
згаданих у пункті 7 вище,  для таких речовин, як воднефторвуглеці,
перофторвуглеці,  гексафторид  сірки,  може  взяти  1995  рік   за
базовий.
     9. Зобов'язання на наступні періоди для Сторін,  зазначених у
Додатку I, встановлюються у вигляді змін та доповнень до Додатку B
до цього Протоколу,  які приймаються відповідно до положень пункту
7  статті  21.  Конференція  Сторін,  яка  є  нарадою Сторін цього
Протоколу,  починає розгляд таких  зобов'язань  принаймні  за  сім
років  до  закінчення першого періоду дії зобов'язань,  згаданих у
пункті 7 вище.
     10. Будь-які  величини зменшення викидів або будь-яка частина
встановленої кількості викидів,  що їх одна  Сторона  отримує  від
іншої  Сторони  згідно  з  положеннями  статті  6  або  статті 17,
додаються до встановленої кількості Сторони, що набуває.
     11. Будь-які  величини зменшення викидів або будь-яка частина
встановленої кількості викидів,  котрі одна Сторона передає  іншій
Стороні згідно з положеннями статті 6 або статті 17,  віднімаються
від встановленої кількості Сторони, що передає.
     12. Будь-які  офіційно оформлені величини скорочення викидів,
що їх одна Сторона отримує від іншої Сторони згідно з  положеннями
статті   12,  додаються  до  встановленої  кількості  Сторони,  що
набуває.
     13. Якщо  кількість викидів Сторони,  зазначеної у Додатку I,
за будь-який період дії  зобов'язань  буде  меншою  за  кількість,
встановлену  для  неї згідно з цією статтею,  тоді така різниця на
прохання цієї Сторони додається  до  кількості,  встановленої  для
цієї Сторони на наступний період дії зобов'язань.
     14. Кожна Сторона,  зазначена у Додатку  I,  прагне  виконати
зобов'язання,  згадані у пункті 1 вище, таким чином, щоб звести до
мінімуму несприятливі соціальні, екологічні та економічні наслідки
для  Сторін,  які  є країнами,  що розвиваються,  особливо Сторін,
зазначених у пунктах 8 і 9 статті 4 Конвенції ( 995_044 ).  Згідно
з відповідними рішеннями Конференції  Сторін  щодо  виконання  цих
пунктів, Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
на своїй першій сесії розглядатиме,  до яких дій необхідно вдатися
для  того,  щоб  звести  до  мінімуму  несприятливі наслідки зміни
клімату і/або наслідки від вжитих заходів реагування  для  Сторін,
зазначених у вищезгаданих пунктах.  Питання, які розглядатимуться,
також   включатимуть   фінансування,   страхування   та   передачі
технологій.

                             Стаття 4

     1. Будь-які Сторони, зазначені у Додатку I, які досягли угоди
щодо спільного виконання ними  своїх  зобов'язань  за  статтею  3,
вважаються такими,  що виконали такі зобов'язання за умови,  що їх
спільні сумарні антропогенні викиди парникових газів,  згаданих  у
Додатку  A,  в  еквіваленті  двоокису вуглецю не перевищують їхніх
встановлених  кількісних  показників,  розрахованих   виходячи   з
визначених  зобов'язань  щодо  кількісних  обмежень  і  скорочення
викидів, зафіксованих у Додатку B, і відповідно до положень статті
3.  Відповідний  рівень викидів,  призначений для кожної зі Сторін
такої угоди, визначається цією угодою.
     2. Сторони будь-якої такої угоди повідомляють секретаріат про
її умови у день здачі на зберігання  своїх  ратифікаційних  грамот
або  документів  про  прийняття,  схвалення  цього  Протоколу  або
приєднання до нього.  Секретаріат у свою чергу інформує Сторони  і
держави,  які  підписали  Конвенцію  (  995_044 ),  про умови цієї
угоди.
     3. Будь-яка   угода   залишається   чинною   на   період  дії
зобов'язань згідно з пунктом 7 статті 3.
     4. Якщо  Сторони,  які  діють  спільно,  роблять  це в рамках
будь-якої  регіональної  організації  економічної  інтеграції   та
спільно  з  нею,  тоді жодні зміни у складі цієї організації після
прийняття цього Протоколу не впливатимуть на чинні зобов'язання за
цим Протоколом. Будь-яка зміна у складі організації застосовується
лише відносно тих зобов'язань за  статтею  3,  які  були  прийняті
після таких змін.
     5. У  разі,  якщо  Сторони  такої  угоди  не  досягли   свого
спільного сумарного рівня скорочень викидів, кожна зі Сторін угоди
несе відповідальність за свій власний рівень  викидів,  визначений
цією угодою.
     6. Якщо Сторони,  які діють  спільно,  роблять  це  в  рамках
будь-якої  регіональної  організації  економічної інтеграції,  яка
сама є Стороною цього Протоколу,  та діє спільно з нею,  у  такому
разі  кожна держава-член цієї регіональної організації економічної
інтеграції як окремо,  так і  разом  з  регіональною  організацією
економічної  інтеграції,  яка діє відповідно до статті 24,  у разі
досягнення  спільного  сумарного  рівня  скорочень  викидів   несе
відповідальність  за  свій  рівень  викидів,  який  повідомляється
відповідно до цієї статті.

                             Стаття 5

     1. Кожна Сторона,  зазначена у Додатку I,  створює не пізніше
ніж  за  один  рік  до  початку  першого  періоду  дії зобов'язань
національну систему  оцінки  антропогенних  викидів  із  джерел  і
абсорбції  поглиначами  всіх  парникових газів,  що не регулюються
Монреальським протоколом ( 995_215 ).  Керівні принципи для  таких
національних систем, які включають методології, згадані у пункті 2
нижче,  затверджуються Конференцією Сторін,  яка є нарадою  Сторін
цього Протоколу, під час її першої сесії.
     2. Методологіями оцінки антропогенних  викидів  із  джерел  і
абсорбції  поглиначами  всіх  парникових газів,  що не регулюються
Монреальським протоколом (  995_215  ),  є  методології,  прийняті
Міжурядовою  групою  експертів  з  питань зміни клімату і схвалені
Конференцією Сторін на її третій  сесії.  У  випадках,  коли  такі
методології   не  використовуються,  вносяться  належні  корективи
відповідно до методологій,  схвалених Конференцією Сторін,  яка  є
нарадою  Сторін  цього  Протоколу,  на її першій сесії.  На основі
роботи,  зокрема,  Міжурядової  групи  експертів  з  питань  зміни
клімату   та  консультацій,  що  надаються  Допоміжним  органом  з
наукових і технологічних консультацій,  Конференція Сторін,  яка є
нарадою  Сторін цього Протоколу,  проводить регулярний огляд таких
методологій та корективів, а у разі необхідності - їхній перегляд,
у   повній  мірі  беручи  до  уваги  будь-які  відповідні  рішення
Конференції Сторін.  Будь-який перегляд методологій або корективів
здійснюється  виключно  з  метою  оцінки  виконання зобов'язань за
статтею 3 відносно будь-якого періоду дії  зобов'язань,  прийнятих
після згаданого перегляду.
     3. Потенціалами глобального потепління,  що  використовуються
для   перерахунку  в  еквівалент  двоокису  вуглецю  антропогенних
викидів із джерел і абсорбції поглиначами всіх  парникових  газів,
згаданих  у Додатку A,  є потенціали,  прийняті Міжурядовою групою
експертів з питань зміни клімату та схвалені  Конференцією  Сторін
на її третій сесії.  На основі роботи,  зокрема, Міжурядової групи
експертів з питань зміни клімату  та  консультацій,  що  надаються
Допоміжним   органом   з   наукових   і   технічних  консультацій,
Конференція  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін   цього   Протоколу,
проводить   регулярний   огляд   величин   потенціалу  глобального
потепління кожного такого парникового газу,  а у разі необхідності
-   їхній  перегляд,  у  повній  мірі  беручи  до  уваги  будь-які
відповідні рішення Конференції Сторін.  Будь-який перегляд величин
того  або  іншого  потенціалу  глобального потепління здійснюється
виключно  з  метою  оцінки  виконання  зобов'язань  за  статтею  3
відносно  будь-якого  періоду  дії  зобов'язань,  прийнятих  після
згаданого перегляду.

                             Стаття 6

     1. З метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3  будь-яка
Сторона,  зазначена  у Додатку I,  може передавати будь-якій іншій
такій Стороні або отримувати від неї  одиниці  величин  скорочення
викидів,   визначених   у   результаті  проектів,  спрямованих  на
скорочення антропогенних  викидів  із  джерел  або  на  збільшення
абсорбції   поглиначами  парникових  газів  у  будь-якому  секторі
економіки за умови, що:
     a) будь-який такий проект схвалений Сторонами-учасницями;
     b) будь-який такий проект передбачає  скорочення  викидів  із
джерел  або  збільшення  абсорбції поглиначами на додаток до того,
яке могло бути досягнуте в іншому випадку;
     c) вона  не  отримує жодних одиниць скорочення викидів,  якщо
вона не дотримується своїх зобов'язань за статтями 5 і 7; а також
     d) отримання  одиниць  скорочення  викидів  є  додатковим  до
внутрішніх заходів для цілей виконання зобов'язань за статтею 3.
     2. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
може на своїй першій сесії або згодом, як тільки це буде практично
можливо,  також  розробити  керівні  принципи  для  виконання цієї
статті, у тому числі і для перевірки подання доповідей.
     3. Сторона,   зазначена  у  Додатку  I,  може  уповноважувати
юридичних осіб,  під її відповідальність, брати участь у діях, які
призводять   до   накопичення,   передачі  або  отримання  одиниць
скорочення викидів відповідно до цієї статті.
     4. Якщо  згідно  з  відповідними  положеннями статті 8 постає
питання щодо виконання якоюсь зі Сторін,  зазначених у Додатку  I,
вимог, згаданих у цій статті, процес передачі та отримання одиниць
скорочення викидів може продовжуватися після того, як таке питання
постане,  за  умови,  що  такі  одиниці не можуть бути використані
жодною Стороною для виконання її зобов'язань за  статтею  3  доти,
доки не буде вирішене питання про дотримання вимог.

                             Стаття 7

     1. Кожна  Сторона,  зазначена у Додатку I,  заносить до свого
щорічного кадастру антропогенних викидів  із  джерел  і  абсорбції
поглиначами  парникових  газів,  що  не  регулюються Монреальським
протоколом (  995_215  ),  необхідну  додаткову  інформацію,   яка
надається  згідно  з відповідними рішеннями Конференції Сторін,  з
метою забезпечення виконання вимог статті  3,  що  регламентується
пунктом 4 нижче.
     2. Кожна  Сторона,  зазначена  у Додатку I,  включає до свого
національного повідомлення,  яке надається відповідно до статті 12
Конвенції (  995_044  ),  додаткову  інформацію,  що  визначається
відповідно  до  пункту  4  нижче  і  є  необхідною  для того,  щоб
підтвердити виконання своїх зобов'язань за цим Протоколом.
     3. Кожна  Сторона,  зазначена  у  Додатку  I,  щорічно  надає
інформацію,  яка вимагається згідно з пунктом 1 вище,  починаючи з
першого  кадастру,  який  необхідно  надати   згідно  з Конвенцією
( 995_044 ) за перший рік строку  дії  зобов'язань  після  набуття
чинності цим Протоколом для цієї Сторони. Кожна така Сторона надає
інформацію,  яка вимагається згідно з пунктом 2 вище,  як  частину
свого    першого   національного   повідомлення,   надання   якого
вимагається  згідно  з  Конвенцією  після  набуття  чинності   цим
Протоколом  для цієї Сторони і після прийняття керівних принципів,
як  це  передбачено  пунктом  4  нижче.  Періодичність  наступного
подання   інформації,  яка  вимагається  згідно  з  цією  статтею,
визначається Конференцією  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін  цього
Протоколу,  з  урахуванням будь-якого графіка надання національних
повідомлень, прийнятого Конференцією Сторін.
     4. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
приймає на своїй першій сесії, а після цього періодично переглядає
керівні принципи для підготовки інформації, яка вимагається згідно
з  цією  статтею,  з  урахуванням  прийнятих  Конференцією  Сторін
керівних  принципів,  необхідних   для   підготовки   національних
повідомлень   Сторонами,  зазначеними  у  Додатку  I.  Конференція
Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,  також  до  початку
першого  періоду  дії  зобов'язань  приймає  рішення  щодо порядку
ведення обліку встановлених кількісних величин.

                             Стаття 8

     1. Інформація,  яка надається відповідно до статті  7  кожною
Стороною,  зазначеною  у  Додатку I,  вивчається групами експертів
згідно з відповідними рішеннями  Конференції  Сторін  і  керівними
принципами, прийнятими з цією самою метою Конференцією Сторін, яка
є нарадою Сторін цього Протоколу,  як це передбачено  у  пункті  4
нижче.  Інформація,  яка  надається  згідно  з  пунктом 1 статті 7
кожною Стороною,  зазначеною у Додатку I, розглядається як частина
щорічного   підбору   інформації,   обліку   кадастрів  викидів  і
встановлених  кількісних  величин.  Крім  цього,  інформація,  яка
надається згідно з пунктом 2 статті 7 кожною Стороною,  зазначеною
у Додатку I, розглядається як частина розгляду повідомлень.
     2. Групи  експертів координуються секретаріатом і складаються
з експертів,  відібраних з числа кандидатів, призначених Сторонами
Конвенції ( 995_044 ),  та,  у разі необхідності,  -  міжурядовими
організаціями,  відповідно до керівних вказівок,  прийнятих з цією
метою Конференцією Сторін.
     3. У рамках процесу розгляду проводиться ретельна та всебічна
технічна  оцінка  всіх аспектів виконання цього Протоколу тією або
іншою Стороною. Групи експертів складають доповідь для Конференції
Сторін,  яка  є  нарадою Сторін цього Протоколу,  де вони наводять
оцінку виконання Стороною її  зобов'язань  та  виявляють  будь-які
потенційні  проблеми  та  фактори,  здатні  впливати  на виконання
зобов'язань.  Такі  доповіді  направляються   секретаріатом   всім
Сторонам Конвенції ( 995_044 ). Секретаріат складає перелік питань
щодо   виконання,   які  були  наведені  у  таких  доповідях,  для
подальшого розгляду Конференцією  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін
цього Протоколу.
     4. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
приймає на своїй першій сесії, а після цього періодично переглядає
керівні  принципи  вивчення ходу виконання цього Протоколу групами
експертів з урахуванням відповідних рішень Конференції Сторін.
     5. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
за підтримки Допоміжного органу з питань виконання і,  залежно від
обставин,   Допоміжного   органу   з   наукових   і  технологічних
консультацій розглядає:
     a) інформацію,  яку надають Сторони відповідно до статті 7, і
доповіді експертів про її вивчення згідно з цією статтею; і
     b) ті питання щодо виконання, які були включені секретаріатом
до переліку згідно з пунктом 3 вище,  а  також  будь-які  питання,
підняті Сторонами.
     6. Після розгляду  інформації,  згаданої  у  пункті  5  вище,
Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу, приймає
рішення  з  будь-якого  питання,  вирішення  якого  необхідне  для
виконання цього Протоколу.

                             Стаття 9

     1. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
періодично переглядає цей Протокол у світлі найсучаснішої  наявної
наукової  інформації  і  оцінок  зміни клімату та її наслідків,  а
також відповідної технічної, соціальної та економічної інформації.
Такі  перегляди  узгоджуються  з відповідними переглядами в рамках
Конвенції (   995_044  ),  зокрема  з  переглядами,  передбаченими
відповідно до пункту 2  d)  статті  4  і  пункту  2  a)  статті  7
Конвенції.  На  основі таких переглядів Конференція Сторін,  яка є
нарадою Сторін цього Протоколу, вживає відповідних заходів.
     2. Перший перегляд здійснюється на другій  сесії  Конференції
Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу.  Подальші перегляди
проводяться регулярно і своєчасно.

                            Стаття 10

     Усі Сторони,   беручи   до   уваги    їхню    спільну,    але
диференційовану   відповідальність,   а  також  особливості  їхніх
національних і регіональних пріоритетів,  цілей і  умов  розвитку,
без  запровадження  будь-яких  нових  зобов'язань  для Сторін,  не
зазначених у Додатку I,  проте підтверджуючи існуючі  зобов'язання
за пунктом 1 статті 4 Конвенції ( 995_044 ),  а також  продовжуючи
сприяти виконанню цих зобов'язань для досягнення сталого розвитку,
з урахуванням пунктів 3, 5 і 7 статті 4 Конвенції:
     a) розробляють,  коли  це  доречно  і  в  міру   можливостей,
економічно  ефективні  національні  та,  у  відповідних  випадках,
регіональні  програми  підвищення   якості   місцевих   показників
викидів, інформації про діяльність і/або моделей, які відображають
соціально-економічні умови кожної зі Сторін з метою підготовки  та
періодичного   оновлення   національних   кадастрів  антропогенних
викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів,  що не
регулюються Монреальським протоколом ( 995_215  ),  використовуючи
порівняльні  методології,  які  мають  бути  схвалені Конференцією
Сторін,  і відповідно до прийнятих  Конференцією  Сторін  керівних
принципів для підготовки національних повідомлень; і
     b) розробляють,  виконують,  публікують і регулярно оновлюють
національні і,  у відповідних випадках,  регіональні програми, які
передбачають  заходи,  спрямовані  на  пом'якшення  наслідків змін
клімату та заходи сприяння адекватній адаптації до змін клімату:
        i) такі програми,  зокрема,  стосуються таких секторів, як
енергетика,  транспорт  і  промисловість,   а   також   сільського
господарства,   лісового  господарства  та  організації  видалення
відходів.  Крім цього, 

Верховна Рада України
 
Коментарі (0)